Mô tả về

dịch vụ Cơ sở dữ liệu

Cùng với việc đầu tư về hạ tầng công nghệ thông tin, các phần mềm hỗ trợ vận hành doanh nghiệp, việc đảm bảo cho hệ thống cơ sở dữ liệu an toàn, đáp ứng cho mọi hoạt động truy xuất thông tin nhanh chóng, hiệu quả là điều không thể thiếu. CSDL là nền tảng cơ bản cho mọi hoạt động của hệ thống ứng dụng CNTT doanh nghiệp: vận hành sản xuất, vận hành nội bộ, bán hàng, marketing, dịch vụ khách hàng…
CMC SISG sở hữu đội ngũ kỹ sư tư vấn, triển khai chuyên trách về hệ thống cơ sở dữ liệu. Đội ngũ tư vấn này có kinh nghiệm, kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng chuyên sâu có thể giúp hệ thống của khách hàng luôn luôn ở điều kiện sẵn sàng, hoạt động với hiệu suất cao nhất cùng với độ bảo mật an toàn cao.

Lợi ích đem lại cho khách hàng

  • Tăng khả năng sẵn sàng cao (High Availability) của các hệ thống CSDL

  • Giảm thiểu rủi ro (Reduced Risk) làm ngừng hoạt động của các hệ thống CSDL

  • Tối ưu hóa hiêu suất hệ thống (Optimised Performance)

  • Chủ động kiểm tra hệ thống CSDL (Proactive Database Health Checks)