CMC TSSG mang đến cho khách hàng những sản phẩm – giải pháp – dịch vụ CNTT tổng thể, chuyên ngành và đa ngành với đội ngũ chuyên gia chuyên sâu về phần mềm, giải pháp, tích hợp hệ thống và dịch vụ CNTT


Giải pháp công nghệ thông tin

CMC TSSG có khả năng mang đến cho khách hàng các giải pháp CNTT tổng thể dựa trên sự kết hợp chặt chẽ giữa các yếu tố về Con người – Quy trình – Ứng dụng – Dữ liệu chứ không thuần túy chỉ là giải pháp Công nghệ cho Hạ tầng CNTT

Giải pháp CNTT khác