Mô tả về

Bảo trì DC-DR

Hoạt động bảo trì định kỳ cho hạ tầng DC-DR để bảo đảm hệ thống họat động an toàn và tuổi thọ cao, ngăn ngừa trước một số rủi ro có thể lường trước được thông qua việc cảnh báo hư hỏng, thay thế linh kiện thiết bị nhanh cho khách hàng. Bao gồm kiểm tra lỗi phần cứng, phần mềm, vệ sinh thiết bị, lập báo cáo hiện trạng và các đề xuất thay thế, nâng cấp và các hoạt động bảo trì khác.

Đặc điểm dịch vụ

Bảo trì tất cả hệ thống thuộc DC-DR:

 • Bảo trì hệ thống điện
 • Bảo trì hệ thống giải nhiệt & làm mát
 • Bảo trì hệ thống UPS
 • Bảo trì hệ thống chữa cháy
 • Bảo trì hệ thống tiếp đất an toàn, tiếp đất chống sét bao g
 • Bảo trì hệ thống an ninh, an toàn

Phạm vi cung cấp dịch vụ:

 • Thời gian phục vụ: 8×5 | 8×7 | 24×7
 • Địa điểm phục vụ: Toàn quốc
 • Cam kết dịch vụ (SLAs): Theo thỏa thuận ở mõi đợt bảo trì

Lợi ích đem lại cho khách hàng

 • Nhân sự có kinh nghiệm và chuyên môn cao về dịch vụ bảo trì
 • Dịch vụ luôn sẵn sàng và đáp ứng liên tục
 • Được khuyến nghị, tư vấn những rủi ro tiềm ẩn để tránh gián đoạn dịch vụ trong tương lai và nâng cao hiệu suất của thiết bị hoặc hệ thống
 • Giảm chi phí vận hành (Opex) từ những phát sinh nếu không thực hiện bảo trì định kỳ (như giá đoạn dịch vụ, tìm nhà cung cấp sửa chữa, mất thời gian đàm phan giá với nhà cung cấp khi sự cố xảy ra