Mô tả về

Dịch vụ kiểm tra-đánh giá-tối ưu DC-DR

Dịch vụ kiểm tra, đo đạc, đánh giá hiện trạng Data Center so với tiêu chuẩn hoặc các thực tiễn tối ưu (best practice), đưa ra báo cáo đánh giá và các điểm cần khắc phục hoặc tối ưu để đạt tiêu chuẩn hoặc cải thiện hệ thống.

Kết quả chuyển giao cho khách hàng là báo cáo hiện trạng hệ thống, có so sánh với tiêu chuẩn hoặc thực tiễn tối ưu, các giải pháp tối ưu hoặc khắc phục, phương án thực hiện.

Đặc điểm dịch vụ

Đánh giá thực tế và đưa ra báo cáo về thực tế của DC/DR khách hàng so với tiêu chuẩn.

 • Căn cứ vào tiêu chuẩn Khách hàng muốn hướng tới, CMC đánh giá về thiết kế và lắp đặt các hệ thống hiện tại so với tiêu chuẩn và lập ra báo cáo hiện trạng so sánh với mong muốn.

Lập đê xuất cải tạo, sửa chữa, nâng cấp để để đáp ứng tiêu chuẩn mong muốn hướng tới. Căn cứ kết quả đánh giá, CMC đưa ra giải pháp/ biện pháp để xây dựng, nâng cấp, cải tạo DC/ DR khách hàng đáp ứng tiêu chuẩn mong muốn:

 • Biện pháp xây dựng, nâng cấp, cải tạo
 • Bản thiết kế
 • Kế hoạch thực hiện
 • Kế hoạch ngân sách

Chuẩn bị hồ sơ lấy chứng chỉ Quốc tế:

 • Chuẩn bị các tài liệu liên quan cho việc đánh giá và lấy chứng chỉ quốc tế cho DC/DR của khách hàng
 • Các chứng chỉ bao gồm: Tier II, Tier III của Uptime, Rated II, Rated III của TIA 942

Chất lượng dịch vụ luôn được đảm bảo thông qua nhân sự chuyên môn có chứng chỉ quốc tế về Data Center:

 • 1 CTDC (Certified TIA-942 Design Consultant) – Chứng chỉ về thiết kế TTDL theo tiêu chuẩn TIA-942
 • 1 CDCS (Certified Data Centre Specialist) – Chứng chỉ chuyên gia thiết kế TTDL
 • 4 CDCP (Certified Data Centre Professional) – Chứng chỉ chuyên viên thiết kế TTDL
 • 1 CDFOM (Certified Data Centre Facilities Operations Manager) – Chứng chỉ về quản lý và vận hành TTDL

Lợi ích mang lại

 • Không bận tâm về các hệ thống: máy phát điện, hệ thống phân phối, UPS, Điều hòa giải nhiệt, tường vách chống cháy, hệ thống chữa cháy, hệ thống cáp cấu trúc, hệ thống giám sát môi trường, hệ thống giám sát an ninh…
 • Chỉ ra được các hệ thống chưa được trang bị hoạc các hệ thống được trang bị có đạt tiêu chuẩn hay không.
 • Có quy trình thực hiện và công cụ kiểm tra cho từng hạng mục cụ thể
 • Chỉ ra được DC/DR của khách hàng có sẵn sàng để lấy chứng nhận quốc tế