Mô tả về

dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật

Dịch vụ hỗ trợ xử lý các sự cố hệ thống công nghệ thông tin của khách hàng theo cam kết ban đầu hoặc theo từng trường hợp cụ thể được yêu cầu.

CMC TSSG cung cấp các dịch vụ chuyên về hỗ trợ khắc phục sự cố, đảm bảo hệ thống được cài đặt, cấu hình và thiết lập theo đúng tiêu chuẩn của hãng.

CMC TSSG sở hữu đội ngũ kỹ sư tư vấn, triển khai chuyên về hạ tầng hệ thống với kiến thức nghiệp vụ vững vàng và kỹ năng chuyên sâu, giàu kinh nghiệm có thể giúp cho hệ thống của khách hàng hoạt động ổn định, với hiệu suất cao nhất.

Các dịch vụ về hỗ trợ kỹ thuật mà CMC TSSG hiện đang cung cấp:

  • Dịch vụ cài đặt hệ thống theo tiêu chuẩn
  • Dịch vụ kiểm tra định kỳ hệ thống
  • Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống 24/7
  • Dịch vụ nâng cấp, cập nhật vá lỗi cho hạ tầng của hệ thống
  • Dịch vụ nâng cấp, chuyển đổi, di dời hệ thống

Lợi ích mang lại

  • Hệ thống hoạt động ổn định, liên tục, đáp ứng các yêu cầu từ người dùng và ứng dụng
  • Tăng khả năng sẵn sàng cao và phục hồi sau thảm họa cho hệ thống
  • Giảm thiểu rủi ro tiềm tàng cho hệ thống
  • Tối ưu hóa hiệu suất hệ thống
  • Chủ động kiểm tra hệ thống thường xuyên