Dịch vụ IT cơ bản

Dịch vụ Webinar

Hội thảo trực tuyến hiệu quả và tiết kiệm chi phí

Xem thêm

Dịch vụ cho thuê trang in

Cung cấp giải pháp quản lý in ấn đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Xem thêm

Dịch vụ Di dời thiết bị IT

Thực hiện việc di dời hệ thống hạ tầng phòng máy chủ hoặc thiết bị IT

Xem thêm

Dịch vụ bảo trì thiết bị IT

Bảo đảm hệ thống IT luôn họat động an toàn

Xem thêm

Cho thuê thiết bị IT

Cung cấp dịch vụ cho thuê thiết bị hạ tầng ICT phổ biến bao gồm: PC, Laptop, Router, Switch, Server

Xem thêm

Bảo hành mở rộng

Nhiều tùy chọn linh hoạt về thời gian

Xem thêm

IT Onsite/ IT Helpdesk

Nhân sự IT chuyên nghiệp

Xem thêm

Cho thuê thiết bị CNTT

Một hợp đồng, nhiều lợi ích

Xem thêm