Quản trị thông tin toàn diện với

CMIS

CMIS là hệ thống thông tin quản lý quá trình hoạt động kinh doanh theo một khóa duy nhất trên hệ thống là mã vụ việc. Các thông tin được sản sinh ra từ khi có cơ hội kinh doanh đến khi có bảo hành, đóng dự án, phục vụ cho tất cả đối tượng từ nhân viên, cấp quản lý đến cấp lãnh đạo. Ngoài ra CMIS còn có khả năng trao đổi thông tin với các ứng dụng ngoài như Kế toán, Mua hàng, Kho, CRM…thông qua lớp Datamining. Nói cách khác, CMIS là hệ thống bao gồm con người, thiết bị, các dữ liệu thông tin và các thủ tục quản lý/ tổ chức nhằm cung cấp những thông tin cần thiết, kịp thời, chính xác cho các nhà quản lý ra quyết định.

Đặc điểm của giải pháp

Hiện nay, CMC TSSG đã đăng ký thành công bản quyền CMIS, phát triển đóng gói để thương mại hóa ra thị trường, thực hiện việc tham số hóa để đáp ứng linh hoạt mọi loại hình doanh nghiệp.

Đây là hệ thống thông tin tổng thể có khả năng phân phối thông tin đến đúng đối tượng cần thông tin để xử lý. Thông tin được quản lý và cảnh báo sớm theo các quy định của tổ chức. Hệ thống bao gồm nhiều luồng xử lý công việc. CMIS có sự liên kết, gắn kết các giao dịch theo dòng tiền của công ty, mô tả cho người dùng hệ thống bức tranh nguồn lực, tài chính của doanh nghiệp, xác định được khả năng tài chính hiện có của doanh nghiệp, đưa chi phí lợi nhuận về đúng bản chất, từ đó cải tiến và phân tích tài chính cho KPI. Bên cạnh đó, CMIS còn có những tính năng tích hợp mở, có thể tích hợp các ứng dụng ngoài như kế toán, nhân sự, kho…

Về cấu trúc, CMIS được mô tả như một cấu trúc kim tự tháp, bao gồm:

  • Hệ thống thông tin xử lý giao dịch
  • Hệ thống thông tin quản lý
  • Hệ thống trợ giúp ra quyết định
  • Hệ thống thông tin điều hành

Thông tin là cần thiết ở tất cả các cấp trong một tổ chức kinh doanh. Tuy nhiên phạm vi, nội dung của nó và trình bày khác nhau từ một cấp độ khác. Dựa trên vị trí mà tại đó thông tin được sử dụng, nó có thể được phân loại như thông tin hoạt động, chiến thuật và chiến lược.

Ký kết hợp đồng CMIS đầu tiên với Vietnet

Ngày 03/02/2015, tại trụ sở Công ty Cổ phần Vietnet đã diễn ra buổi lễ ký kết hợp đồng “Phát triển ứng dụng quản lý doanh nghiệp CMIS” giữa CMC TSSG và Vietnet.  CMIS giúp hỗ trơ cho Vietnet quản lý điều hành doanh nghiệp, cắt giảm chi phí không đáng có, qua hệ thống biết được các chỉ tiêu chi phí hiện hành. Từ đó cấp quản lý của Vietnet sẽ có những quyết định kịp thời để đạt tới mục tiêu ngắn là đạt chỉ tiêu cam kết và hướng tới mục tiêu dài hơn là doanh nghiệp vững mạnh.