Mô tả về

Cổng giao tiếp/ Giao dịch điện tử/ Portal

Giải pháp Cổng thông tin điện tử được thiết kế chuyên biệt cho các ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp vừa và lớn với nhu cầu phát triển hệ thống thông tin trên môi trường website. Giải pháp Portal được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại là Oracle Portal và Microsoft Sharepoint, cho phép doanh nghiệp xây dựng và duy trì hệ thống thông tin trên mạng Internet hay Intranet, với đầy đủ các dịch vụ sẵn sàng cho Cổng thông tin điện tử chuyên nghiệp.

Lợi ích đem lại cho khách hàng

Cổng thông tin/Giao dịch điện tử hiện đại và tập trung giúp giảm chi phí hoạt động web so với giải pháp web đơn lẻ. Cho phép khách hàng có thể thực hiện truy vấn, giao dịch hay yêu cầu dịch vụ mà không cần đến trung tâm chăm sóc khách hàng vật lý. Cổng thông tin có khả năng tích hợp với các hệ thống khác phía sau như Core Banking, CRM…

CMC TSSG phối hợp với các đối tác để triển khai gói giải pháp bao gốm: Dịch vụ tư vấn, thiết kế và triển khai cổng giao tiếp/Portal.