Mô tả về

CRM

Giải pháp Quản lý quan hệ khách hàng bao gồm thông tin khách hàng, kế hoạch kinh doanh, marketing và các cam kết về dịch vụ khách hàng. Giải pháp CRM được thiết kế theo kiến trúc mở, hệ thống CRM dễ dàng tích hợp trong các hệ thống lõi ngân hàng (core-banking), hệ thống quản lý thẻ, hệ thống quản lý quy trình. Mục tiêu là có cái nhìn toàn diện về khách hàng, cũng như các sản phẩm dịch vụ mà khách hàng đang sử dụng và từ đó có thể cross-sell, up-sell và phục vụ khách hàng tốt hơn.

Đặc điểm, tính năng của giải pháp

  • Tối ưu chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng, chi phí vận hành.
  • Nâng cao hiệu suất sử dụng
  • Dễ dàng triển khai cấu hình cho doanh nghiệp
  • Dễ dàng nâng cấp và mở rộng theo mô hình doanh nghiệp
  • Giải pháp tương thích cao với hệ thống quản lý
  • Giảm thời gian xử lý thông tin khách hàng
  • Giao diện thân thiện, dễ sử dụng