Mô tả về

ECM

Giải pháp Enterprise Content Management (ECM) sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết những quy trình nghiệp vụ phức tạp như quản lý hợp đồng, xử lý bồi thường, phê duyệt tín dụng. Giải pháp này còn giúp số hóa và quản lý các hồ sơ văn bản, nội dung theo tất cả các định dạng. ECM cũng bao gồm quản lý quy trình xử lý hồ sơ, và ghi nhận tình trạng của các hồ sơ xử lý, cảnh báo các hồ sơ đang tồn đọng và báo cáo được hiệu quả thực hiện công việc.

Đặc điểm, tính năng của giải pháp

Giải pháp Enterprise Content Management (ECM) sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết những quy trình nghiệp vụ phức tạp như quản lý hợp đồng, xử lý bồi thường, phê duyệt tín dụng. Giải pháp này còn giúp số hóa và quản lý các hồ sơ văn bản, nội dung theo tất cả các định dạng. ECM cũng bao gồm quản lý quy trình xử lý hồ sơ, và ghi nhận tình trạng của các hồ sơ xử lý, cảnh báo các hồ sơ đang tồn đọng và báo cáo được hiệu quả thực hiện công việc.

 • License phần mềm chuyên dụng
 • OS, License phần mềm môi trường
 • Máy chủ chuyên dụng
 • Máy chủ thông dụng
 • Thiết bị lưu trữ
 • Network
 • Security

Lợi ích đem lại cho khách hàng

 • Dễ dàng triển khai cấu hình cho doanh nghiệp
 • Dễ dàng nâng cấp và mở rộng theo mô hình doanh nghiệp.
 • Nâng cao khả năng bảo mật thông tin
 • Quản lý dữ liệu tập trung
 • Hỗ trợ trích xuất dữ liệu tự động từ nhiều nguồn dữ liệu khách nhau
 • Giải pháp tương thích cao với hệ thống quản lý Core Banking, BPM