Giải pháp chuyên ngành cho mảng thị trường Tài chính – Ngân hàng

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng – Chứng khoán – Bảo hiểm – Tài chính. Trong suốt hơn 20 năm qua, CMC SISG đã triển khai rất nhiều giải pháp tổng thể cho các khách hàng lớn. Các giải pháp CNTT về Tài chính – Ngân hàng của CMC SISG hiện đang phục vụ hơn 200 ngân hàng, tổ chức tài chính tại Việt Nam