Nhóm giải pháp phân tích dữ liệu phục vụ kinh doanh

Hiểu được vai trò quan trọng của dữ liệu trong kinh doanh và biết được một điểm dừng hợp lý trong thu thập dữ liệu là điều vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, nếu chỉ biết thu thập dữ liệu và đưa ra nhận xét thông thường thì đó mới thật sự là bỏ phí kho vàng Big Data. Dữ liệu tiết lộ nhiều bí mật hơn là doanh nghiệp nghĩ. Và để cho những ý nghĩa tiềm ẩn ấy nhanh chóng lộ diện, không gì có thể thay thế việc ứng dụng giải pháp CNTT.

Predictive analytics

Phân tích dự báo (predictive analytics) đang là một hướng quan trọng trong lĩnh vực khai phá dữ liệu, nhất là khai phá dữ liệu lớn. Đây là nghiệp vụ trích chọn thông tin từ dữ liệu để phát hiện các mẫu hành vi, thói quen của đối tượng chủ thể, từ đó đưa ra dự báo về các hành vi và xu hướng trong tương lai của đối tượng đó.

Xem thêm

BI

Có thể nói nếu không sử dụng hệ thống phần mềm BI trong việc đưa ra các quyết định trong quá trình sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đã lãng phí một nguồn thông tin hỗ trợ rất quan trọng của mình, đó chính là các số liệu về tình sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp mà trong quá trình hoạt động đã được thu thập lại.

Xem thêm

Business Analytics & Intelligent

Giải pháp liên quan đến hình thành Kho dữ liệu tập trung từ việc tập hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó dùng các công cụ BI để khai thác và phân tích thông tin, hỗ trợ ra quyết định.

Xem thêm