Mô tả về

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) là bộ giải pháp phần mềm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc ra các quyết định mang tính chất chiến lược quyết định tới sự phát triển của doanh nghiệp. Có thể nói nếu không sử dụng hệ thống phần mềm BI trong việc đưa ra các quyết định trong quá trình sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đã lãng phí một nguồn thông tin hỗ trợ rất quan trọng của mình, đó chính là các số liệu về tình sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp mà trong quá trình hoạt động đã được thu thập lại.

Điểm nổi bật

  • Cung cấp môi trường hợp nhất dành cho việc truy cập và phân tích dữ liệu như ngôn ngữ xử lý phân tích trực tuyến (OLAP – Online Analytical Processing), và các nguồn dữ liệu XML.
  • Giải pháp đầu tiên sử dụng việc hợp nhất dữ liệu OLAP quan hệ (R-OLAP), xử lý phân tích trực tuyến đa chiều (M-OLAP). Phân tích OLAP cho phép người dùng truy cập và duyệt dữ liệu được lưu trữ theo dạng cây và các nguồn dữ liệu quan hệ từ một giao diện chung.
  • Báo cáo tích hợp và tùy biến, người dùng thiết kế bằng kéo thả chuột, giúp cho từng cá nhân theo dõi đánh giá dựa trên các chỉ số hiệu suất chính (KPIs), gắn kết với chiến lược và mục tiêu của doanh nghiệp

Tính năng

  • Báo cáo: Giúp mang lại những thông tin thường xuyên, kịp thời và cho phép người dùng truy vấn để có thông tin chi tiết hơn.
  • Scorecarding, tính năng đo lường, đánh giá hoạt động: Qua những metric quan trọng đánh giá hoạt động và cho người sử dụng biết rằng liệu mình có vượt qua được ngưỡng đã đề ra hay không.
  • Phân tích OLAP: Theo nhiều chiều giúp so sánh các thông tin theo nhiều tiêu chí và từ đó có thể tìm ra được xu hướng của tình hình.
  • Dashboard, tính năng thể hiện góc nhìn tổng quan tình hình hoạt động giúp trình bày thông tin với hình thức trực quan, dễ hiểu và gắn liền với tình huống cụ thể

Tại sao nên chọn CMC TSSG

Nhanh chóng

Giúp khách hàng ra được quyết định nhanh, hợp lý và nắm rõ tình hình nội bộ doanh nghiệp của mình, khách hàng, đối thủ cạnh tranh trên thị trường ở nhiều khía cạnh khác nhau.

Tiết kiệm

Tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả của các hoạt động hằng ngày, tập trung những chiến lược có giá trị cao, nâng cao năng lực của nhân viên kinh doanh.

Gia tăng sự hài lòng

Đo lường và phân tích ảnh hưởng của các hoạt động đến sự hài lòng của khách hàng, củng cố và làm tăng sự hài lòng, lòng trung thành của khách hàng, đánh giá đối thủ cạnh tranh, mở rộng thị phần