Nhóm giải pháp tự động hóa quy trình

Bằng cách tự động hóa quá trình quản lý công việc qua một phần mềm chung, doanh nghiệp sẽ có một trình tự hợp lý trong cách sắp xếp công việc, biết ưu tiên công việc nào trước sau.

5 lý do doanh nghiệp cần tự động hóa quy trình quản lý:

  • Nâng tính trách nhiệm trong công việc
  • Lưu trữ quá trình tương tác thực hiện công việc
  • Giảm thiểu chí phí và nâng cao hiệu suất
  • Giảm thiểu rủi ro
  • Giúp làm việc mọi lúc, mọi nơi

Hệ thống khởi tạo, phê duyệt khoản vay

Giải pháp LOS cũng bao gồm việc lưu trữ/ khởi tạo các hồ sơ văn bản cần thiết trong suốt quá trình khởi tạo hồ sơ vay.

Xem thêm

Hệ thống phê duyệt thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại

Xem thêm

Hệ thống quản lý và thu hồi công nợ chuyên nghiệp

Xem thêm