Mô tả về

C-SUITE LÀ GÌ

 • Bộ ứng dụng hỗ trợ quản trị 360, phát triển trên nền tảng điện toán đám mây (Saas).
 • Hỗ trợ nhu cầu số hóa và tối ưu hóa quY trình vận hành.
 • Gồm 4 phần: C-Work; C-Work+, C-Sale, C-HRM.

C-SUITE giải quyết những bài toán của doanh nghiệp

1.Xây dựng quy trình làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả:

 • Quản lý và thực thi mọi quy trình của phòng ban trên phần mềm
 • Nâng cao tính liên kết chỉ bằng tác vụ đơn giản.

2. Quản lý tài liệu và theo dõi tiến độ nhân sự

 • Sử dụng điện toán đám mây để truy xuất và quản lý dữ liệu một cách an toàn chính xác nhất
 • Chủ động theo dõi và cập nhật từng bước sử dụng quy trình
 • Bảo đảm các công việc được thực hiện đúng người, đúng việc, hiệu quả.

3.Tổng hợp và đo lường hiệu suất làm việc

 • Thống kê thời gian bắt đầu và kết thúc
 • Tỷ lệ hoàn thành đúng hạn
 • Hiệu quả của từng giai đoạn
 • Đánh giá được chính xác khả năng làm việc hiệu quả.

4. Chuyển đổi số dễ dàng cho doanh nghiệp

 • Đơn giản hóa công việc được làm theo cách truyền thống bằng công nghệ hiện đại
 • Xây dựng hệ sinh thái làm việc cho doanh nghiệp
 • Làm việc mọi lúc mọi nơi, linh hoạt tại mọi địa điểm

C-WORK

 • C-Task – Quản lý công việc : Tổ chức và quản lý dự án phòng ban, đội nhóm.
 • C-request- Đề xuất nhanh : Thiết lập, phê duyệt và theo dõi đề xuất thuận tiện, theo quy trình của doanh nghiệp
 • C-Flow – Quản lý quy trình  : Tinh chỉnh các luồng xử lý tự động trên hệ thống văn phòng.
 • C-Doc – Quản lý văn bản : Ứng dụng xây dựng, lưu trữ và chia sẻ tài liệu khoa học
 • C-Meet – Quản lý cuộc họp : Tổ chức và theo dõi lịch họp tại văn phòng và các nền tảng trực tuyến
 • C-Dayoff – Nghỉ phép : Ứng dụng theo dõi tình trạng nghỉ phép của bản thân và quản lý ngày nghỉ nhân viên
 • C-Attendance – Chấm công: Chấm công và quản lý ngày công thông minh
 • C-Booking: Tổ chức, theo dõi và tham gia sự kiện

C-SALES

C-QUOTATION – Quản lý báo giá : Thiết lập chi tiết báo giá và phê duyệt phương án kinh doanh

C-Order – Quản lý đơn hàng: Quản lý đơn hàng và tình trạng triển khai

C-Contact – Quản lý khách hàng: Quản lý tập trung thông tin khách hàng

C-Product – Quản lý sản phẩm: Quản lý thông tin hàng hóa, tình trạng xuất nhập tồn của sản phẩm