Giải pháp ảo hóa và điện toán đám mây

Cùng với sự phát triển của công nghệ điện toán đám mây, các giải pháp ảo hóa và điện toán đám mây sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết hiệu quả các bài toán về khả năng mở rộng, nâng cấp thiết bị, mức độ bảo mật và sẵn sàng của dữ liệu, cùng với đó là chi phí đầu tư và chi phí vận hành hệ thống CNTT.

Saas (Software as a Service)

Công nghệ điện toán đám mây SaaS mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong việc cập nhật những phần mềm và dịch vụ phiên bản mới nhất.

Xem thêm

Private Cloud

Giải pháp này sẽ được triển khai trên các tài nguyên máy tính theo yêu cầu và đáp ứng nhanh hơn với nền tảng Infrastructure as a Service (IaaS)

Xem thêm

Hybrid Cloud

Hybrid Clouds là dịch vụ điện toán đám mây kết hợp giứa Private Cloud và Host Cloud, thông qua hệ thống kết nối mạng. Giải pháp kết hợp này nhằm giải quyết vấn đề an ninh dữ liệu, quản trị thông tin của khách hàng một cách hiệu quả nhất.

Xem thêm