Chi phí hiệu quả - Khả năng mở rộng và an toàn với

Hybrid Cloud

Nếu như Public Cloud có thể mở rộng và triển khai nhanh chóng, Private Cloud được quản lý nội bộ, an toàn hơn nhưng ít khả năng mở rộng hơn, thì Hybrid Cloud là tổng hòa của 2 mô hình nói trên. Đám mây lai sử dụng các môi trường đám mây công cộng và đám mây riêng, phối hợp tạo ra môi trường phù hợp nhất cho doanh nghiệp. Đây được coi là mô hình tốt nhất bởi nó cho phép doanh nghiệp xây dựng một giải pháp tùy chỉnh và đáp ứng hết các nhu cầu.

Đặc điểm, tính năng của giải pháp

CMC SISG luôn sẵn sàng cung cấp các mô hình Hybrid Cloud phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp

 • Khả năng mở rộng và an toàn: Không ngạc nhiên khi đây là lợi ích lớn nhất của triển khai đám mây lai. Triển khai hybrid thực hiện tốt sẽ mang lại cho doanh nghiệp của bạn tính bảo mật cần thiết khi cần thiết, đồng thời vẫn có thể mở rộng một cách nhanh chóng. Đây là sự kết hợp lý tưởng của cả hai đám mây.
 • Khả năng mở rộng: Quản lý đúng cách, triển khai đám mây hybrid có khả năng mở rộng cao. Nếu bạn cần thêm sức mạnh bạn có thể đầu tư nhiều hơn vào đám mây công cộng; cần bảo mật lớn hơn thì đầu tư vào đám mây riêng.
 • Chi phí hiệu quả: Các doanh nghiệp có thể thực hiện tiết kiệm chi phí bằng cách chia sẻ thông tin với môi trường phù hợp nhất. Dữ liệu được lưu trữ an toàn trong môi trường công cộng vẫn tồn tại trong môi trường công cộng, dữ liệu quản lý chặt chẽ hơn có thể ở lại trong đám mây riêng và các ứng dụng quan trọng và dữ liệu có thể ở lại tại chỗ hoặc trong một trung tâm dữ liệu đã được sắp xếp.

Lợi ích đem lại cho khách hàng

 • Tiết kiệm chi phí đầu tư hệ thống ban đầu

 • Dễ dàng cài đặt dịch vụ đám mây cho doanh nghiệp nhỏ – lớn

 • Triển khai theo yêu cầu của khách hàng với quy mô nhanh chóng và dễ dàng

 • Dễ dàng ứng dụng các dịch vụ trực tuyến của doanh nghiệp dựa trên cơ sở hạ tầng cũ

 • Quản trị hệ thống đơn giản, dễ dàng với nhiều công cụ hỗ trợ

 • Công nghệ mạnh mẽ, dễ nâng cấp, mở rộng, tích hợp

 • Dễ dàng giám sát cơ sở hạ tầng dữ liệu và đám mây lưu trữ

 • Tính năng bảo mật đa lớp cho doanh nghiệp