Giải pháp hạ tầng mạng

Xu hướng công nghệ hiện nay là từ bỏ dần những nền tảng kém linh hoạt và chuyển sang các môi trường linh
hoạt, tích hợp, ảo hóa và được chia sẻ. Do đó việc triển khai hạ tầng mạng của doanh nghiệp ngày nay không chỉ
đơn thuần sử dụng công nghệ routing, switching như trước đây mà đòi hỏi rất nhiều thành phần được tích hợp
trên một nền tảng tiêu chuẩn, theo một “framework” thống nhất.

Dựa trên nền tảng công nghệ cơ bản của Cisco cùng với khả năng tích hợp các sản phẩm, giải pháp của các hãng
HP, IBM, Juniper… CMC TSSG có khả năng cung cấp giải pháp hạ tầng mạng tổng thể với nhiều nhóm giải pháp phù hợp từng nhu cầu của các doanh nghiệp.

Giải pháp hạ tầng mạng do CMC TSSG cung cấp là một hệ thống giải pháp khá rộng bao gồm nhiều giải pháp
khác nhau: giải pháp mạng LAN, giải pháp mạng WAN, giải pháp mạng không dây, giải pháp mạng và truyền
thông hợp nhất, giải pháp mạng và bảo mật,… mang tính đặc thù của ngành (cơ quan, sản xuất, ngân hàng, tài
chính,…) và phù hợp với quy mô của doanh nghiệp, từ quy mô nhỏ và vừa đến qui mô lớn trên phạm vi toàn quốc.
Tùy thuộc vào yêu cầu mà CMC TSSG sẽ cùng làm việc cùng với khách hàng, đánh giá, phân tích, tư vấn giải pháp tối ưu nhất. Trong quá trình triển khai, CMC TSSG sẽ điều hành toàn bộ công việc của dự án và đảm bảo việc thi công được thực hiện đúng chất lượng và tiến độ đã đặt ra.

Network Monitoring

Giúp cho người quản trị nhanh chóng phát hiện những điểm bất thường trong hệ thống hoặc xu hướng sử dụng của người dùng.

Xem thêm

Network Load sharing

Giải pháp có thể bao gồm chia tải đường truyền kết nối WAN và internet bằng cách sử dụng các hệ thống thiết bị cân bằng tải chuyên dụng hoặc chia tải cho các hệ thống máy chủ dịch vụ thông qua các thuật toán chia tải phù hợp.

Xem thêm

Network Security

Bảo mật mức độ hệ thống mạng có thể bao gồm sự kết hợp các hệ thống firewall, IPS, antivirus và các hệ thống thiết lập chính sách bảo mật khác.

Xem thêm

Wireless

Giải pháp có thể bao gồm giải pháp wifi đơn giản hoạt động độc lập cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc có thể là hệ thống phức tạp có quản lý tập trung cho doanh nghiệp lớn, các khu vực công cộng như sân bay, bệnh viện, trường học...

Xem thêm

WAN

Giải pháp kết nối hai hay nhiều mạng LAN lại với nhau trong một phạm vi rộng (có thể mở rộng xuyên quốc gia)

Xem thêm

Chuyển mạch nhãn trong mạng lõi

Nâng cao đáng kể tốc độ truyền dữ liệu nhờ khả năng phân luồng tốt trên hệ thống mạng WAN và giảm tải cho các thiết bị định tuyến.

Xem thêm

Hệ thống mạng LAN/WAN cho doanh nghiệp.

Là giải pháp được xây dựng theo phương án chìa khóa trao tay cho một hệ thống toàn vẹn đáp ứng yêu cầu kết nối và sử dụng tài nguyên của hệ thống CNTT của doanh nghiệp và tổ chức.

Xem thêm

LAN

Giải pháp kết nối các máy tính và thiết bị công nghệ thông tin lại với nhau trong phạm vi nhỏ. (trong cùng tòa nhà) nhằm mục đích sử dụng và chia sẻ tài nguyên công nghệ thông tin như máy in, chia sẻ dữ liệu…

Xem thêm

MAN (Campus)

Hệ thống mạng này cho phép người dùng, các thiết bị ngoại vi, cơ sở dữ liệu ... kết nối với nhau một cách dễ dàng qua cáp hoặc wifi có tốc độ và mức ổn định cao, mang lại cho doanh nghiệp, tổ chức nhiều lợi ích.

Xem thêm