Mô tả về

Hệ thống mạng LAN/WAN cho doanh nghiệp

Là giải pháp được xây dựng theo phương án chìa khóa trao tay cho một hệ thống toàn vẹn đáp ứng yêu cầu kết nối và sử dụng tài nguyên của hệ thống CNTT của doanh nghiệp và tổ chức. Giải pháp bao gồm đầy đủ các thành phần cần thiết để kết nối và định tuyến dữ liệu, các phương án truyền dẫn, chia tải, giám sát mạng, thiết bị bảo mật các mức,…

Đối tượng khách hàng

Doanh nghiệp có nhiều công ty thành viên, chi nhánh, văn phòng đại diện…cần kết nối thông qua hệ thống mạng viễn thông

Lợi ích đem lại cho khách hàng

  • Tối ưu chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành
  • Nâng cao hiệu suất sử dụng
  • Dễ dàng nâng cấp và mở rộng theo mô hình doanh nghiệp