Mô tả về

LAN

Giải pháp kết nối các máy tính và thiết bị công nghệ thông tin lại với nhau trong phạm vi nhỏ. (trong cùng tòa nhà) nhằm mục đích sử dụng và chia sẻ tài nguyên công nghệ thông tin như máy in, chia sẻ dữ liệu…

Đối tượng khách hàng

Doanh nghiệp có nhu cầu kết nối hệ thống máy tính để sử dụng chung tài nguyên CNTT (máy in, máy fax,.. Kết nối hệ thống máy chủ, chia sẻ kết nối internet,..)

Lợi ích đem lại cho khách hàng

  • Tối ưu chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành
  • Nâng cao hiệu suất sử dụng
  • Dễ dàng nâng cấp và mở rộng theo mô hình doanh nghiệp