Mô tả về

WAN

Giải pháp kết nối hai hay nhiều mạng LAN lại với nhau trong một phạm vi rộng (có thể mở rộng xuyên quốc gia)

Đối tượng khách hàng

Doanh nghiệp có nhiều công ty thành viên, chi nhánh, văn phòng đại diện… cần kết nối thông qua hệ thống mạng viễn thông.

Lợi ích đem lại cho khách hàng

  • Tối ưu chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành
  • Nâng cao hiệu suất sử dụng
  • Dễ dàng nâng cấp và mở rộng theo mô hình doanh nghiệp