Mô tả về

Chứng thực và quản lý tập trung

Mô hình quản lý không tập trung dẫn đến việc mỗi người sử dụng phải sử dụng nhiều user account cho các nhu cầu khác nhau như login, truy cập tài nguyên, sử dụng email…điều này gây ra nhiều khó khăn trong quá trình quản lý. Giải pháp chứng thực và quản lý tập trung cho phép các doanh nghiệp, tổ chức giải quyết vấn đề trên bằng cách định danh, phân quyền, xác thực và quản lý tập trung tất cả các tài nguyên trong hệ thống (người dùng, các tài sản CNTT như CSDL, máy in, máy fax ..)

Lợi ích đem lại cho khách hàng

Đây là một giải pháp không thể thiếu đối với những doanh nghiệp, tổ chức vừa và lớn. Giải pháp này mang đến cho khách hàng nhiều lợi ích nổi trội.

  • Đăng nhập một lần (Single Sign On): Người dùng chỉ cần đăng nhập một lần mà có thể truy cập, sử dụng, tìm kiếm mọi tài nguyên. Việc đăng nhập có thể thực hiện từ bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào.
  • Lưu trữ dữ liệu tập trung (Centralized Data Store): Toàn bộ dữ liệu, thông tin trong hệ thống được lưu trữ một cách tập trung, nâng cao hiệu năng quản lý của hệ thống, giảm thiểu độ rủi ro cho tài nguyên.
  • Xây dựng nền tảng cho việc triển khai các ứng dụng Intranet, tạo điều kiện để tổ chức quản lý, điều hành tốt hơn hệ thống của mình.
  • Quản lý cấu hình máy trạm (Client Configuration Management): Cán bộ quản trị có thể thay đổi cấu hình phía máy trạm, giúp quản trị hệ thống dễ dàng hơn và nâng cao khả năng di động của người dùng.
  • Xác thực một cách linh hoạt và bảo mật: Các cơ chế xác thực giúp cho việc bảo mật thông tin của người dùng khi thực hiện đăng nhập để truy xuất tài nguyên.
  • Mở rộng dễ dàng: Các nhà quản trị có thể thiết lập cấu hình và quản trị các ứng dụng trên hệ thống. Trong khi đó, các nhà phát triển (developer) có thể xây dựng các ứng dụng.

Đặc điểm, tính năng của giải pháp

Giải pháp này phù hợp với những doanh nghiệp có số lượng 20-200 nhân viên, chưa sử dụng hệ thống AD, quy mô trong phạm vi một tòa nhà.

CMC TSSG có khả năng tư vấn, thiết kế, triển khai giải pháp Chứng thực và quản lý tập trung trên nền tảng Active Directory của Microsoft cũng như LDAP trên Linux.