Công ty TNHH Công nghệ và Giải pháp CMC Sài Gòn

Địa chỉ: 111-121 Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 38 330 579

Fax: (84-28) 38 330 580

Email: info@sg.cmc.com.vn

https://cmctssg.vn/

Kết nối với chúng tôi

Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà CMC, 11 Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-28) 38 330 579

Fax: (84-28) 38 330 580

Email: info@sg.cmc.com.vn

https://cmctssg.vn/