Ngày 27/09/2017, CMC SISG vừa ký kết hợp tác với Eaton trong vai trò là đối tác trực tiếp (Direct Reseller) duy nhất của Eaton tại thị trường Việt Nam. Buổi ký kết có sự có mặt của Mr. Jimmy Yam – Vice President East Asia của Eaton, anh Đặng Thế Tài – CEO, CMC SISG cùng đại diện Marketing, Quan hệ đối tác… của cả 2 bên.

Danh mục: Tin tức chung


Chia sẻ