Từ tháng 02/2016, CMC SI chính thức được công nhận là đối tác cao cấp Premier Solution Provider của VMware sau khi hoàn thành các chứng chỉ kỹ thuật và đạt yêu cầu doanh số của hãng. Premier Solution Provider là mức cao cấp nhất trong chương trình dành cho đối tác của VMware. Hiện ở Việt Nam rất ít đơn vị đạt được mức độ này.

Ở cấp độ đối tác mới, CMC SI được hưởng nhiều ưu đãi hơn về chính sách giá, các hỗ trợ kỹ thuật, các khóa đào tạo chuyên sâu và quỹ dành cho hoạt động Marketing. Việc đạt mức đối tác cao cấp nhất của VMware đã thể hiện định hướng và năng lực của CMC SI trong tư vấn và triển khai các giải pháp ảo hóa, điện toán đám mây của hãng.

Danh mục: Tin tức chung


Chia sẻ