Doanh nhân Đặng Thế Tài đã dẫn dắt công ty CMC SISG trở thành công ty dẫn đầu thị trường trong việc cung cấp dịch vu tích hợp hệ thống dựa trên nền tảng CNTT tiên tiến. Thời gian sắp tới, công ty đặt mục tiêu vươn lên thành nhà cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống hàng đầu khu vực với mức độ tăng trưởng doanh thu từ 30% – 40%/năm.

(Phóng sự về CMC SISG trên chương trình Nhịp cầu doanh nhân, HTV9) 


Chia sẻ