Cho đến nay, virus “Corona” vẫn chưa thực sự bị khống chế bởi bất kỳ phương pháp y khoa nào. Nhưng có một thứ duy nhất mà chúng không thể vượt qua, đó chính là HỆ MIỄN DỊCH. Chính sức đề kháng của chúng ta mới là vũ khí quan trọng nhất để giữ chúng ta bình yên vô sự cho đến khi kết thúc đại dịch. Và thật may mắn, sức đề kháng là những thứ chúng ta có thể chuẩn bị và dự phòng sẵn cho mình.

Đối với sức khỏe của hệ thống CNTT cũng vậy, Email là yếu tố quan trọng để bất kỳ doanh nghiệp hoặc tổ chức nào cạnh tranh và hoạt động có hiệu quả. Trong hầu hết các trường hợp, nó tạo thành xương sống cho mọi hoạt động hàng ngày của các tổ chức. Qua nhiều năm, tận dụng các chính sách an ninh lỏng lẻo và người dùng không tinh vi, email đã trở thành một mục tiêu chính cho tội phạm. Các mối đe dọa email ngày nay nguy hiểm hơn nhiều so với ngày hôm qua, do khối lượng và sự phức tạp của chúng. Bởi vậy AN NINH HỆ THỐNG EMAIL chính là một giải pháp.

Ngay lúc này, tại văn phòng Cisco Việt Nam ngày 18/02/2020, CMC TSSG phối hợp cùng Cisco Việt Nam tổ chức hội thảo “Cisco Email Security” với hơn 20 khách hàng tham dự và các khách hàng tham dự qua Webex

Hiện nay, CMC TSSG đang là đối tác Vàng của Cisco và giữ vai trò là đối tác lớn của Cisco trong hầu hết các mảng kinh doanh như Networking, Collaboration và Security.

Danh mục: Tin tức chung

Tags: Cisco, SECURITY


Chia sẻ