Triển lãm ngành Ngân hàng 2017 diễn ra tại TP.HCM với chủ đề “Công nghệ số thúc đầy tài chính toàn diện tại Việt Nam”, tập trung giới thiệu các thành tựu mới công nghệ số và ứng dụng công nghệ số trong hoạt động ngân hàng, hướng tới nâng cao tính sẵn có và các dịch vụ tiện ích cho ngân hàng tại Việt Nam.

Chị Trần Thị Phương Hồng – Phó TGĐ Kinh doanh, CMC SISG trả lời phỏng vấn HTV9 tại sự kiện

Danh mục: Báo chí nói về CMC TSSG

Tags: Banking


Chia sẻ