Ngày 26/02/2014, Lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh cùng các Sở, ban ngành và Hội Tin học thành phố đã đến thăm, chúc Tết và tìm hiểu các hoạt động của các doanh nghiệp CNTT – TT trên địa bàn để có những bước tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới.

Trong năm qua, dù kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp trong nước vẫn cố gắng vượt qua và duy trì được mức tăng trưởng. Nhiều doanh nghiệp tìm hướng đi riêng đã xây dựng được hình ảnh, thương hiệu và khẳng định thế mạnh trong thị trường trong nước. Một số lĩnh vực chiếm phần lớn thị trường như giải pháp doanh nghiệp, tích hợp hệ thống, đào tạo và viễn thông. Dù vẫn còn một số hạn chế của ngành như nguồn nhân lực còn thiếu về lượng và kinh nghiệm, chính sách hỗ trợ, … nhưng các doanh vẫn có sự lạc quan trong năm 2015.

Theo Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, chính sách tốt nhất của thành phố hiện nay là tạo thị trường cho các doanh nghiệp CNTT phát triển thông qua việc các doanh nghiệp nhà nước sẽ sử dụng các sản phẩm, giải pháp, ứng dụng CNTT. Trong năm 2014-2015, TP đã và đang đẩy mạnh ứng dụng CNTT và khoa học công nghệ vào trong khối doanh nghiệp nhà nước; đồng thời, năm 2015 TP sẽ triển khai nghị quyết 36 về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Khối doanh nghiệp nhà nước cũng đang đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế thuê dịch vụ CNTT nâng cao hiệu quả của ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, giảm đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Hiện nay, Thành phố đã đưa vào các đề án chương trình tái cấu trúc của từng doanh nghiệp bắt buộc phải có ứng dụng CNTT và khoa học công nghệ. Điều kiện bắt buộc này sẽ tạo được thị trường rất lớn cho các doanh nghiệp cung cấp giải pháp, dịch vụ CNTT. Về kết nối giữa TP với doanh nghiệp thì hiện Sở TT-TT TPHCM đang chịu trách nhiệm về việc xây dựng kế hoạch chương trình tổng thể, khi các doanh nghiệp CNTT tham gia đấu thầu các gói sẽ được công khai và bình đẳng.

Danh mục: Báo chí nói về CMC TSSG


Chia sẻ