Từ ngày 06/03– 08/03/2014 Công ty TNHH CMC SISG đã tổ chức Hội nghị Quản lý 2014 tại Mekong Riverside Resort, Tiền Giang. Đây là một hoạt động định kỳ hằng năm của CMC SISG dành cho đội ngũ Quản lý của công ty nhằm mục đích cùng xem xét lại các thành quả của năm cũ, cũng như đưa ra định hướng chiến lược hoạt động cho năm mới.

Ngoài những nội dung thường kỳ, năm nay, CMC SISG nhấn mạnh đến các chủ trương định hướng như : tập trung đầu tư mạnh về năng lực quản trị dự án, tăng cường khả nẳng cung cấp nhiều giải pháp tổng thể về hạ tầng; tập trung nguồn lực đầu tư vào công nghệ tiêu biểu là các ứng dụng trên nền điện toán đám mây, về bảo mật, về trung tâm dữ liệu mà CMC SISG đã và đang phát triển trong các năm vừa qua

 

 

Danh mục: Nhịp sống CMCers


Chia sẻ