Lãi quý 4 của Tập đoàn Công nghệ CMC tăng vọt

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã: CMG) đã công bố Báo cáo tài chính quý 4 niên độ 2015 – 2016 (tức từ 1/1/2016 – 31/3/2016) của công ty mẹ. Doanh thu quý này giảm 83% so với cùng kỳ nhưng tỷ lệ giá vốn/doanh thu giảm mạnh từ 94% xuống 60%. Do đó, lợi nhuận gộp tăng 10%.

Thuận lợi lớn của quý này là CMG được hoàn nhập 11,2 tỷ đồng chi phí tài chính. Trong đó, 11,4 tỷ là khoản hoàn nhập đầu tư tài chính dài hạn. Nhờ vậy, CMG lãi ròng 38 tỷ trong quý này – tăng 107% so với cùng kỳ.

Lũy kế niên độ 2015 – 2016 (tức từ ngày 1/4/2015 – 31/3/2016), CMG đạt 117 tỷ đồng doanh thu – giảm 66% so với niên độ tài chính trước nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 84% lên 65,4 tỷ đồng. Với khoản lợi nhuận này, CMG đã hết lỗ lũy kế. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối niên độ là 51,7 tỷ đồng.

(Theo CMC Corp)

 

Danh mục: Tin tức chung


Chia sẻ