Hội thảo “Khai phá sức mạnh dữ liệu – giải pháp trí tuệ doanh nghiệp” do công ty CMC SISG và Microsoft tổ chức diễn ra ngày 03/06/2014. Chia sẻ tại hội thảo, ông Bùi Thanh Phong, Giám đốc Khối Giải pháp Doanh nghiệp CMC SI SG cho rằng, để đưa ra quyết định vừa hợp lý, vừa kịp thời, đòi hỏi nhà quản lý không những phải nắm vững tình hình nội bộ doanh nghiệp, mà còn phải nắm được tình hình khách hàng, đối thủ cạnh tranh ở nhiều khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên, thách thức thường thấy trong doanh nghiệp hiện nay chính là sự phân bổ thông tin rải rác ở nhiều hệ thống, vì vậy doanh nghiệp cần phải có một nguồn dữ liệu tập trung và những công cụ phân tích, truy xuất dữ liệu thông minh.

Ông Bùi Thanh Phong – Giám đốc khối Giải pháp doanh nghiệp, CMC SISG chia sẻ tại sự kiện

Theo đó, phần mềm lưu trữ và truy xuất dữ liệu trong doanh nghiệp MS SQL 2014 với nhiều cải tiến được giới thiệu như một giải pháp tối ưu. Với công nghệ bộ nhớ in-memory tích hợp sẵn, MS SQL 2014 là nền tảng ứng dụng phù hợp hầu hết các ứng dụng cơ sở dữ liệu, bảo đảm hiệu năng thực thi các chức năng chủ chốt với tất cả khối lượng trong bộ nhớ tích hợp, đưa ra số liệu phân tích nhanh chóng với các công cụ quen thuộc. Bên cạnh đó, với nền tảng dịch vụ đám mây, phần mềm cho phép các tổ chức dễ dàng xây dựng, triển khai và quản lý các giải pháp tại chỗ hoặc trên đám mây.

(Theo Báo Thế giới số tháng 06/2014)

 

Danh mục: Báo chí nói về CMC TSSG


Chia sẻ