Trong những năm qua, ngành ngân hàng đã có những cải cách đáng kể theo hướng thị trường và mở cửa khu vực dịch vụ tài chính – ngân hàng trước yêu cầu phát triển kinh tế và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó vấn đề Quản trị rủi ro tại ngân hàng cũng không nằm ngoài xu thế hội nhập với thế giới.

Ngân hàng Nhà nước đã có các yêu cầu khắc khe hơn đối với các Ngân hàng Việt Nam trong việc áp dụng các chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế như Basel II, Basel III, IFRS9. Việc ra đời Thông tư 41 để tính toán hệ số CAR nhằm tăng cường quản trị rủi ro nội tại, quản trị vốn cho ngân hàng cũng là một trong những bước đi quan trọng để áp dụng các chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế tại Ngân hàng Việt Nam.

Vì những lý do đó, CMC TSSG đã cùng các đối tác của mình là SASDell Technologies tổ chức Hội thảo “Tăng cường lợi thế cạnh tranh bằng quản lý rủi ro hiệu quả” vào sáng ngày 27/06/2019 tại TP.HCM. Buổi hội thảo xoay quanh các nội dung chính về:

  • Hiểu thế nào về Basel II, III, IV và các tác động đối với ngành ngân hàng.
  • Đảm bảo phân tích rủi ro tín dụng hiệu quả cho các bài toán liên quan đến Basel như tính toán tài sản có rủi ro RWA bằng các phương pháp tiêu chuẩn Standardised Approach theo Thông tư 41 của Ngân hàng Nhà nước cũng như lộ trình triển khai trong tương lai để tiệm cận với Basel II theo phương pháp xếp hạng nội bộ IRB.
  • Khả năng xây dựng kho dữ liệu rủi ro Risk Data Mart
  • Hoàn thiện cơ sở hạ tầng dữ liệu, mô hình hóa và báo cáo hợp nhất để đo lường và báo cáo về rủi ro tín dụng
  • Giải pháp chuyên biệt của DellTechnologies cho ngành tài chính ngân hàng và đặc biệt là dành cho mảng quản trị rủi ro

Hội thảo thu hút sự tham dự của gần 20 khách hàng là lãnh đạo khối Quản trị rủi ro, khối CNTT của các ngân hàng tại Tp.HCM.

Ông Võ Hoàng Linh – Chuyên gia Risk & Compliance, CMC TSSG

Danh mục: Tin tức chung

Tags: Banking, Finance, Risk&Compliance


Chia sẻ