“Theo tính toán, khi áp dụng thành công mô hình chuyển đổi dữ liệu, tốc độ tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp có thể tăng 22% so với khi làm theo quy trình thủ công trước đây, cắt giảm được 17% chi phí tồn kho.”

Bản tin Tài chính Kinh doanh, VTV1 đưa tin về sự kiện CMC SISG Connection Day 2017.

Danh mục: Báo chí nói về CMC TSSG

Tags: CMCConnect


Chia sẻ