Sáng ngày 21/12/2018 tại Ks.Novotel Saigon, CMC SISG kết hợp với Microsoft và các đối tác là Twin Solutions, VPBO, DiCentral tổ chức hội thảo “Tối ưu hóa vận hành hệ thống bằng công nghệ”.

Hội thảo chia sẻ tới khách hàng các nội dung: Tăng cường giao tiếp & cộng tác hiệu quả với Microsoft Kaizala; Marketing Online đến Offline – Từ website đến cửa hàng; Trích xuất dữ liệu thông minh bằng Trí tuệ nhân tạo; Tối ưu hóa vận hành với phần mềm quản lý kho hiện đại. 

Buổi hội thảo thu hút sự tham dự của gần 60 khách hàng doanh nghiệp tại TP.HCM.

(Ông) Nguyên Trần – Channel Manager, Microsoft Việt Nam trình bày tại hội thảo

Danh mục: Tin tức chung


Chia sẻ